Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του TAXISnet

Βασικός στόχος του συστήματος TAXISnet είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών, προκειμένου να αντεπεξέρχονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, γρηγορότερα και ορθότερα. Στην πλήρη του ανάπτυξη, ενδεικτικά:
  • Θα καλύπτει την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων που σήμερα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε στη Δ.Ο.Υ. καθώς και τη χορήγηση των περισσότερων από τα υφιστάμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 
  • Θα παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και θα υπενθυμίζει στους χρήστες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
  • Θα επιτρέπει τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων μητρώου ή στοιχείων επιχείρησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η προσέλευση στη Δ.Ο.Υ.
  • Θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους λογιστές που θα ενεργούν για λογαριασμό του σε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες που σταδιακά θα προστίθενται στο νέο σύστημα.
Η διαδικασία εγγραφής ενός φυσικού προσώπου στις υπηρεσίες του είναι απλή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

Α. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
Β. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης
Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού

Α. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
Πληκτρολογήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/, επιλέξτε "Υπηρεσίες προς Πολίτες", στη συνέχεια "Εγγραφή νέου χρήστη", στην οθόνη που θα εμφανιστεί "Αρχική εγγραφή" και ακολούθως "Φυσικό πρόσωπο".

Συμπληρώστε τα πεδία σύμφωνα με τις υποδείξεις που υπάρχουν στο πλάι, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος και πατήστε υποβολή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος, καταχωρείται η αίτηση και λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Β. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης
Μεταβαίνετε στο τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και ζητάτε να λάβετε τον κλειδάριθμο. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία σας. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο Α.Φ.Μ. και ένα έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λπ.), το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Αν τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μεταβληθεί, τότε θα πρέπει να μεταβείτε υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.
Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει για να τον παραλάβει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο.
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.: Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. ανακτά την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS. Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής και με την έγκρισή της εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.
Η Βεβαίωση για εσάς υπογράφεται από τον υπάλληλο και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας και η Βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ., η οποία υπογράφεται από εσάς και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ., ώστε να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο, σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη.


Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού
Κατευθυνθείτε στο https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm, όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε "Ενεργοποίηση λογαριασμού".
Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password), που μόλις συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και πατήσετε επόμενο θα σας ζητηθεί για λόγους ασφαλείας να τον αλλάξετε και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από εσάς.
Επιλέγοντας "Ενεργοποίηση", η επόμενη οθόνη σας ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, σας έρχεται ενημερωτικό μήνυμα (e-mail) για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου