Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1952: Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες
Το πρώτο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έγινε το 1952 όταν οι έξι αυτές χώρες ίδρυσαν την κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα. Ο στόχος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν να εξασφαλιστεί η ειρήνη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, με την ισότιμη συνεργασία τους μέσα σε ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο.

1973: Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1973. Επρόκειτο για την πρώτη διεύρυνση, με την οποία τα μέλη της Κοινότητας από έξι αυξήθηκαν σε εννέα. Ταυτόχρονα διευρύνθηκαν και οι αρμοδιότητες της Κοινότητας με τη θέσπιση νέων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και περιφερειακών πολιτικών.

1981 και 1986: Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία
Η Ελλάδα προσχώρησε στις Κοινότητες το 1981 και το 1986 ακολούθησαν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Προκειμένου να μειωθούν οι διαφορές οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των τότε 12 κρατών μελών, θεσπίστηκαν διαρθρωτικά προγράμματα, όπως τα πρώτα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ).

1995: Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία
Οι τρεις αυτές χώρες εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 1995.

2004: Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία
Οι δέκα αυτές χώρες έγιναν μέλη της ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Με την προσχώρησή τους πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2007: Βουλγαρία και Ρουμανία
Τα μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν σε 27 την 1η Ιανουαρίου 2007 με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Υποψήφιες χώρες
Η Κροατία, η Ισλανδία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), το Μαυροβούνιο και η Τουρκία είναι επί του παρόντος υποψήφιες χώρες, ενώ η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο* είναι δυνητικά υποψήφιες χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου