Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Μικροοικονομία και Μακροοικονομία


Η Μικροοικονομική εξετάζει πώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στις αγορές.

Θεμελιώδεις αρχές μικροοικονομικής ανάλυσης:

i) Αρχή αριστοποίησης: Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιλέξουν τα άριστα πρότυπα κατανάλωσης μεταξύ των εκείνων που τους είναι οικονομικά εφικτά.
ii) Αρχή ισορροπίας: Οι τιμές προσαρμόζονται μέχρι εκείνο το σημείο, όπου το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι ίσο με την προσφερόμενη.

Η Μακροοικονομική εξετάζει την οικονομία ως σύνολο. Στόχος της είναι να εξηγήσει τις οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν έναν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγορών συγχρόνως και απαντά σε ερωτήσεις όπως: 
  • Γιατί το εισόδημα είναι μεγαλύτερο σε μερικές χώρες απ’ ότι σε άλλες;
  • Γιατί το επίπεδο των τιμών αυξάνει πολύ πιο γρήγορα σε συγκεκριμένες περιόδους;
  • Γιατί η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνουν κάποια χρόνια ενώ μειώνονται κάποια άλλα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου