Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Αρχές λογιστικής και Στοιχεία λογιστικής εταιρειών

H λογιστική είναι μία επιστήμη, η οποία ύστερα από πολλές θεωρητικές συζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονομικού Λογισμού και παρέχει στις οικονομικές μονάδες την πληροφοριακή θωράκιση που τις βοηθά στην επίτευξη, κατά τον καλύτερο τρόπο, του στόχου τους.

Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις με τις οποίες θα μπορούν:
 • Να προσδιορίζουν με ακρίβεια την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρισης.
 • Να παρακολουθούν τις μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της.
 • Να προσδιορίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δράση της.
 • Να έχουν τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της.
 • Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της.
 • Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων
Εκτός από τη μέθοδο της διάλεξης, για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης του μαθήματος, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν:
 1. Αριθμητικά παραδείγματα / εφαρμογές
 2. Ασκήσεις
 3. Ατομικές / ομαδικές εργασίες
 4. Επισκέψεις σε εταιρείες / χρηματιστήριο
 5. Χρήση οικονομικών εφημερίδων και περιοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου